Veelgestelde vragen

Hoelaat kan ik inchecken?

We willen graag voldoende tijd hebben om de chalets bij een wisseling goed schoon te kunnen maken. Het door u gereserveerde chalets is vanaf 16:00uur toegankelijk. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Hoelaat moet ik uit mijn huisje zijn?

Op de laatste dag dient u uiterlijk 10:00uur te vertrekken

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Moet ik zelf het huisje schoonmaken?

Uiteraard gaan we er vanuit dat u het chalet netjes achterlaat. Een eindschoonmaak doen wij. Zo kunnen we ook direct een check uitvoeren voor een aangenaam verblijf voor de volgende bezoeker

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Kan ik mijn elektrische auto opladen?

Dat kan zeker. Op Casa Familia is hier geen mogelijkheid voor. Naast ons park zijn er wel oplaadpunten (ca. 200 meter van ons park)

Is er een wasmachine op het park

Veel chalets zijn voorzien van een wasmachine. 

Is er Wifi?

In alle chalets is een wifi-signaal. Het wachtwoord hiervoor hang in elke meterkast

Wanneer is er recreatieteam aanwezig in de Zomervakantie?

Er zijn recreatieteams aanwezig in de periode van DV 12 Juli t/m 23 Augustus 2024.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wat zijn de openingstijden van de receptie?

Afhankelijk van het seizoen is de receptie dagelijks geopend. De openingstijden kunt u inzien bij de receptie. Ook kunt u gebruikmaken van de campingapp. Alle relevantie informatie over het park, openingstijden en eventueel het programma van het recreatie-team zijn hierop zichtbaar

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wat zijn jullie huisregels?

Op ons park geldt een parkreglement. Onderstaand vindt u een samenvatting van het reglement. Het volledige reglement is echter steeds van toepassing, en ligt ter inzage op de receptie van het park. We vertrouwen erop, dat het reglement bijdraagt tot een goede sfeer, en leidt tot mooie en ontspannende vakanties en vriendschappen op ons park.

 1. De beheerder is bevoegd een gebruiker of bezoeker van het park aan te spreken op het niet nakomen van de regels uit het reglement en kan in voorkomende gevallen sancties opleggen.
 2. In de chalets en openbare ruimten mag niet worden gerookt.
 3. Op de Casa Familia parken wordt de zondag als rustdag gehouden. Dat betekent:
  1. Op zondag zijn er geen aankomsten en vertrekken en is de receptie van het park gesloten.
  2. Op het park heerst een gepaste zondagsrust.
  3. Alle centrale faciliteiten van de Casa Familia parken zijn op zondag gesloten. De speeltuinen, de skelters, de pingpongtafel en voetbalvelden worden niet gebruikt.
  4. Waslijnen in de tuin dienen leeg te zijn.
 4. Een ieder onthoudt zich van aanstootgevend gedrag in kleding.
 5. Ook bij hoge temperaturen dienen tenminste hemd/shirt, (korte) broek / rok gedragen te worden op het park. Ook als men naar het zwembad vertrekt!
 6. Het taalgebruik op Casa Familia is begrensd door de regels van normaal burgerlijk fatsoen. Hierbij worden vloeken en grof taalgebruik als onfatsoenlijk en incorrect gedefinieerd.
 7. Op het park wordt maatschappelijk aanvaardbaar en correct gedrag verlangd. Een ieder dient zich te allen tijde te onthouden van voor anderen hinderlijk optreden. Drugsgebruik en overmatig drankgebruik zijn op het park niet toegestaan.
 8. Geluidsoverlast in de meest uitgebreide strekking van het woord op het park en de directe omgeving rond het park is niet toegestaan.
 9. Op het park geldt een maximum snelheid van 5 kilometer per uur. Voetgangers en kinderen hebben voorrang! De Nederlandse geldende verkeersregels zijn van kracht.
 10. Bij verlies van de slagboomsleutel wordt een vergoeding gevraagd. De ontvanger is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die ontstaat bij foutief gebruik of bij het uitlenen van de sleutel. De slagboom is geen attractie voor kinderen!
 11. De parkeerplaatsen op het gemeenschappelijke parkeerterrein zijn uitsluitend bestemd voor en mogen uitsluitend gebruikt worden door bezoekers en gasten van het park.
 12. Het is niet toegestaan zich met een voertuig buiten de wegen op het park te begeven.
 13. Een schoon park is in ieders belang, derhalve dient afval op de eigen kavel tijdelijk te worden opgeslagen en/of in de centraal opgestelde containers gedeponeerd te worden. Dit houdt tevens in dat op het park, met inbegrip van de eigen kavels geen vuilnis, papier, blik, glas of ander afval mag worden achtergelaten of opgeslagen buiten de daartoe door de beheerder aangewezen plaatsen.
 14. Op de eigen kavel mag een huisdier worden gehouden, mits deze geen overlast bezorgt en buiten de eigen kavel op het terrein van het park aangelijnd is. Honden dienen buiten het park te worden uitgelaten. Gebruik van zakjes is een must. De eigenaar is verantwoordelijk voor schade, die door zijn dier veroorzaakt wordt.
 15. Het is verboden open of onbeschermd vuur te stoken op het park, uitgezonderd het gebruik van een barbecue. Hierbij dient de brandveiligheid in acht te worden genomen en stank en/of rookoverlast tot een minimum te worden beperkt en dient u te beschikken over voldoende blusmiddelen.
 16. Bezoekers dienen zich bij hun eerste entree te melden bij de receptie. Indien de receptie reeds is gesloten dienen gasten zich de volgende dag voor 10.30 uur alsnog bij de receptie te melden. Op verzoek dient men zich te kunnen legitimeren.
 17. Indien aan gemeenschappelijke of individuele (niet zijnde de eigen) eigendommen schade wordt toegebracht, is degene die de schade heeft veroorzaakt verplicht dit direct te melden aan de beheerder. Men wordt aansprakelijk gesteld en de kosten zullen worden verhaald.
 18. Gebruikers en derden betreden de wegen, voetpaden, voorzieningen, faciliteiten en terreinen van het park geheel voor eigen risico.
 19. De beheerder is bevoegd personen, na het uitdelen van waarschuwingen, en bij een grove overtreding direct, de toegang tot het park te ontzeggen en van het park te verwijderen, zonder restitutie van huursommen of het vergoeden van andere bedragen, als sprake is van de volgende gevallen:
  1. Personen zijn bij herhaling niet bereid gebleken om dringende aanwijzingen van de beheerder op te volgen
  2. Personen die zich (bij herhaling) schuldig gemaakt hebben aan overtreding van dit reglement.
  3. Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan het aanrichten van vernielingen op het park c.q. de omgeving rondom het park.
  4. Personen die herhaaldelijk blijk geven van het feit dat de identiteit van Casa Familia door hen niet wordt gerespecteerd, en gedurende de verblijfsperiode op het park niet wordt nageleefd, of die confronterend bezig zijn richting andere gebruikers, met als doel de sociale gemeenschap op het park te polariseren of te ontwrichten.
 20. Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. Voornoemde is van toepassing voor zover door de beheerder niet anders bepaald of aangegeven.
 21. Aanwijzingen van de beheerder prevaleren boven de bovenvermelde regels.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Heeft u advies nodig?

Krista helpt u graag verder.